1. W celu wynajęcia autokaru należy określić trasę przejazdu, datę, godzinę i miejsce podstawienia, oraz przewidywany czas powrotu.
   
 2. Czas pracy kierowcy najętego autokaru musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.
   
 3. W przypadku wyjazdów kilkudniowych, najmujący zapewni kierowcy nocleg.
   
 4. Koszt parkingów oraz płatnych autostrad ponosi najemca.
   
 5. Osobie dysponującej autokarem nie wolno stawiać żądań, które były by sprzeczne z przepisami Ruchu Drogowego, oraz zagrażały by bezpieczeństwu.